Rate this item
(1 Vote)

Kepenk ve Panjur Aksesuarları

 

Kepenk ve panjur aksesuarları, sistemin omurgasını oluşturan panjur ve kepenk lamellerini birleştirmeye, ürünün sessiz çalışmasına, temasta bulunduğu diğer çevre elemanlarına zarar vermemesine, ürünün manuel kullanılmasına ve sistem içindeki elemanların birbiriyle senkronize hareket edecek şekilde bağlanmasına yarayan, plastik ve metal ve elektronik parçalardır.

Eksik ya da hatalı bir aksesuar tüm sistemin çalışmasını kötü yönde etkiler ve ürüne zarar verebilir.

Bu yardımcı elemanların birçoğunun plastik ve metal olarak iki farklı şekilde üretildiğini görmek mümkündür. Ürünün büyüklüğü ve ağırlığına göre üretimi yapılan bu değişken hammadde ve formdaki parçalar genellikle panjurlarda plastik, kepenklerin ise büyük ölçekli ürünlerinde çelik olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürün boyutları büyüdükçe ve ağırlaştıkça, aksesuarların ölçüleri de kepenk ve panjurlara uyumlu şekilde büyür ve dayanıklılıkları artar.

 

1.Aksesuar Çeşitleri

Kepenk ve panjur için hayati önem taşıyan bazı aksesuarlar çeşitleri şunlardır:

 • Tapa

 • Boru başı

 • Redüktör kolu

 • Kasnak

 • Çelik askı

 • Yan kapak

 • Makara

 • Fitil

 • Rulman

 

1.1.Tapa

Tapalar, panjur ve kepenk lamellerini birleştirmeye yarayan plastik ve çelik maddeden üretilen aksesuarlardır. Farklı ölçülerde üretilen lamel profilleri, sipariş ölçülerine göre kesildikten sonra birleştirilmek üzere montaj alanına gelir. Lameller birbirlerine geçirildikten sonra bir boş, bir dolu olacak şekilde uç kısımlara takılan tapa, lamellerin sabitlenmesi ve kaymaması amacıyla zımba teli ya da perçin yardımı ile sabitlenir.

En çok kullanılan tapa çeşitleri ise aşağıdaki gibidir:

           Standart Tapa          Dişli Tapa                 M Tip Bıçak Tapa

 • 39’luk tapa               39’luk tapa              39’luk tapa
 • 45’lik tapa                45’lik tapa               45’lik tapa
 • 55’lik tapa                55’lik tapa               55’lik tapa
 • 77’lik tapa                 77’lik tapa               77’lik tapa

Extrüzyon Tapa Tek ve Çift Çıdarlı                        Çelik Tapa

 • 55’lik tapa                                                    77’lik tapa
 • 60’lık tapa                                                    99’luk tapa
 • 77’lik tapa

  1.2.Boru Başı

 Boru başları, sekizgen borular ve yan kapaklar arasında köprü görevi görür. Borunun dönmesini ve bu vesile ile kepenk veya panjurların boruya sarılması ya da salınmasını sağlayan harekette görevini yerine getirmiş olur.

Tapalarda olduğu gibi boru başı da plastik ve alüminyum döküm malzemeden üretilmektedir.

Boru başı çeşitleri şu şekildedir:

 • Pimli boru başı

 • Pimsiz boru başı

 • Uzatmalı boru başı

 • Aktarmalı boru başı

   

  1.2.1.Pimli Boru Başı 

Pimli boru başı, pimsiz yan kapak içerisine onu karşılayan rulman ve rulman yatağı ile takılır. Diğer ucu sekizgen boru içinde bulunan boru başı dönüşünü bu şekilde sağlar.

Pimli boru başı plastik ve alüminyum döküm olmak üzere üretilebilir.

Plastik pimli boru başı ölçüleri;

 • 40’lık pimli boru başı

 • 60’lık pimli boru başı

 • 70’lik pimli boru başı

Alüminyum pimli boru başı ölçüleri;

 • 60’lık pimli boru başı

 • 70’lik pimli boru başı

Alüminyum döküm boru başı pimli olarak üretilip kullanılmaktadır.

1.2.2.Pimsiz Boru Başı

Pimsiz boru başı, rulman aracılığı ile pimli yan kapağa takılır. Diğer ucu sekizgen boru içinde bulunan boru başı dönüşünü bu şekilde sağlar.

Plastik pimsiz boru başı ölçüleri;

 • 40’lık pimli boru başı

 • 60’lık pimli boru başı

 • 70’lik pimli boru başı

1.2.3.Uzatmalı Boru Başı

Sabitlendiği yan kapaktan mevcut uzatma pimi boyu kadar mesafede hareket edebilir ve içinde bulunduğu sekizgen boruya ağır yüklerde destek olur. 70’lik ölçüde alüminyum döküm malzemeden üretilir.

  

 

 

1.2.4.Aktarmalı Boru Başı

Alüminyum döküm malzemeden üretilir. 102’lik borulara uygun ölçüde üretilmektedir. Gövde ve boru birleştirme aparatı olmak üzere 2 parçadan oluşur. Uzun ölçülerdeki kepenkler için kullanılan 102’lik çelik boru içinde destek görevi görürler.

  

 1.3.Redüktör Kolu

Redüktör kolu manuel çalışabilen, redüktörlü motorlar için ve tamamen manuel olarak çalışan tente, şemsiye gibi ürünler için üretilmiş bir aksesuardır.

Elektrikli tüp motor elektrik kesintisine uğradığında redüktör kolu yardımı ile açılabilir veya kapatılabilir.

Genellikle tüp motor ile kullanılan redüktör kolu elektrik kesintisi, motor arızası gibi durumlarda kesinlikle yakınlarda bulundurulması gereken bir aksesuardır.

Redüktör kolunun iki yardımcı parçası bulunmaktadır. Bir tanesi sabit ara redüktör kolu, diğeri ise hareketli ara redüktör koludur.

Kullanılan alana göre hareketli olan ara redüktör kolu orta kısmındaki hareket etmesini sağlayan parça ile açı değiştirerek kolun daha rahat dönmesi sağlar. Sabit olan kol ise redüktör kolunun dönmesine engel olmayan alanlarda redüktörün içine takılarak, alt tarafındaki kancaya redüktör kolu takılır ve döndürülerek açma-kapama hareketi sağlanır.

   

 

1.4.Kasnak

Kasnak, plastik malzemeden üretilmiş PVC panjurlarda kullanılır. PVC monoblok panjurların kutu kısmının içinde yer alan kasnaklar, kepenklerde bulunan boru başı vazifesi görür. Monoblok kutu içerisindeki tanbur ile monoblok kapağın arasına takılır. Üzerindeki kanalın içinden makara kayışı geçer ve el ile döndürülerek tanbur döndürülür ve bu sayede panjur lamellerinin aşağı yukarı hareketi sağlanır.

 

 

Kasnaklar da boru başı gibi pimli kasnak ve pimsiz kasnak olarak ikiye ayrılır.     

 

1.4.1.Pimli Kasnak

1.4.2.Pimsiz Kasnak

 

• 120x40 pimli kasnak

• 120x40 pimsiz kasnak

 

• 140x40 pimli kasnak

• 140x40 pimsiz kasnak

 

• 140x60 pimli kasnak

• 140x60 pimsiz kasnak

   

 

 

 

 

 

1.5.Çelik Askı

Çelik askı, tanburdaki boşluklara ve en üstteki lamel kanalına geçirilerek, lamelleri tanbur borulara sarmaya yarar. Standart çelik askı ve yarıklı çelik askı olmak üzere iki çeşit bulunur. Genellikle beyaz, pres ve siyah olmak üzere üç renkte üretilen çelik askılar, dışarıdan bakıldığında görülmezler. Sistemdeki en ağır yükü taşıdıklarından ötürü, üç boyutta ve boyutlarına göre olan et kalınlığında üretilip kullanılmaktadır. 

 • 39’luk Çelik Askı 10*140*0,25

 • 55’lik Çelik Askı 10*140*0,25

 • 77'lik Çelik Askı 11*152*0,25

Doğru çelik askıyı doğru üründe kullanmak hem ürün hem de kullanıcıları ve altından geçen her bir kişi adına hayati önem taşır. Zira bir bakıma bu tür olumsuz durumların yaşanmaması için, sekizgen boru içindeki boşluklar, kendi ölçülerindeki çelik askılar kullanılacak şekilde üretilir. Özetle, sistemin en küçük parçalarından biri olan çelik askı, güvenliği en yüksek seviyede sağlayan aksesuarlardan biridir.

  

1.6.Yan Kapak

Kepenk ve panjurlarda kullanılan yan kapaklar boyut ve üretildiği hammadde olarak birbirlerinden farklıdır. Hatta kepenk için kullanılan yan kapaklarda da alüminyum döküm ve galvaniz yan kapak olarak iki çeşit kullanılmaktadır. Bunun yanında tıpkı boru başı ve kasnak gibi pimli ve pimsiz olarak üretilirler.

Panjurlarda genellikle PVC monoblok yan kapak kullanılmakla beraber, alüminyum panjurlarda 137’lik yan kapaklardan başlanılarak 165 ve 180’lik yan kapaklar da kullanılır.

 

 

 

 

Yan kapak ölçüleri aşağıdaki gibidir;

• 137 mm alüminyum yan kapak

• 250 mm alüminyum yan kapak   

• 165 mm alüminyum yan kapak

• 300 mm galvaniz çelik yan kapak   

• 180 mm alüminyum yan kapak

• 350 mm galvaniz çelik yan kapak   

• 205 mm alüminyum yan kapak

• 400 mm galvaniz çelik yan kapak   

 

 

 

 

1.7.Makara 

Makaralar manuel açma-kapama sağlayan ürünlerdir. Makara kayışı kasnaktaki kanala girer ve kasnağı döndürerek kutu içindeki tanburun dönüşü sağlanır. PVC panjurlarda kullanılan makaralar sadece manuel çalışan panjurlar için üretilip kullanılır.

Çalışma sistemleri basittir. Makara içinde bulunan yay, kayışı sürekli gergin tutar. Kayışın çıktığı ağız kısmındaki kilit sistemi ise yayın kayışı salmasını engeller ve ancak el ile gevşetildiğinde salınım yapabilir.

Nadir arıza yapan bu ürünlerde, yay arızası dışında bir sorun yaşamak pek olası değildir. Böyle bir durumda ise orta kısmından açılarak dolanan kayış yerine oturtulabilir ya da bozulan yay yenisi ile değiştirilebilir.

Duvara ya da panjur dikme profiline monte edilerek kullanılmaktadır.  

1.8.Fitil

Fitil, hareketli kapı veya pencereler ile kapatılmak istenen mekanları tozdan, sıvıdan ve nispeten de sesten yalıtan üründür. Aynı zamanda ürün ve aksesuarları sürtünmeden kaynaklanan aşınmalardan korur.

Kepenk ve panjurlarda kullanılan fitiller iki çeşittir.

 • Kıl fitil

 • Lastik fitil 

Kıl fitil, panjur ve kepenklerin yan dikme profillerinde bulunur. Dikmelerin arasında hareket eden lamellerin dikmeye sürtünmesini engeller ve daha sessiz çalışmasına olanak sağlar.

Bitiş profilinde bulunan lastik fitil ise lamellerin yere teması sırasında yumuşak bir duruş sağlarken toz, sıvı ve sesi içeriye almaz.

Fitiller de ürünlerin boyutlarına göre üretilir. Her bitiş profili ölçüsüne göre 39’luk, 55’lik ve 77’lik lastik fitil bulmak mümkündür. 

1.9.Rulman

 Rulman, temelde biri küçük biri büyük olan iki farklı çaptaki çemberin (metal ya da plastik) iç içe konumunda iken aradaki boşluk kısmına bilye denilen küre metallerin sıralı şekilde koyulması ile oluşur. Kullanım yerinde bir çember sabit iken diğer çemberin dönebilmesi ile minimum sürtünmede harekete imkân sağlar. Uygulamaya göre dış çember sabit iken iç çember hareketli montaj yapılabileceği gibi, iç çember sabit iken dış çember hareketli şekilde montaj yapılarak da kullanılabilir. Rulmanların uygulamaya göre geliştirilmiş farklı tipleri vardır. Örneğin yanal yükler ve az olan alın yükleri için standart rulmanlar kullanılabilirken, alından yüke maruz kalan rulmanlarda taban rulmanları, daha yüksek yanal yükler için ise iğne masura rulmanlar tercih edilebilir.

Kepenk, panjur vb. gibi otomasyon ürünlerinde rulman kasnak, yan kapak ya da boru başında bulunur ve sistemdeki hareketi sağlayan bir köprü görevi görür.                                                                                             

CARBOS TÜP MOTOR   
Marketing Executive  

 

 

 

 

 

Read 2287 times